Centurion Stoei Gimnasium (CSG) is ‘n stoeiklub sonder winsbejag met die doel om ‘n diens te lewer aan die groter Centurion en Midrand gebied in Suid Afrika. Ons is nie-diskriminerend en bedien ‘n groot aantal stoeiers van 5 tot 50 van alle gemeenskappe. Dit is ons doel om stoeiers te ontwikkel met uitstekende tegniek, krag en fiksheid en om hulle voor te berei om suksesvol te kompeteer op Nasionale en Internasionale vlak.

CSG is a non-profit sports club and aims to serve the wrestling community of the greater Centurion and Midrand areas in South Africa.  We do not discriminate and serve quite a large number of wrestlers from 5 to 50 from all communities.  Our aim is to develop wrestlers of excellent technique, strength and fitness, and to equip them with the skill to compete with success in National and International competitions.

Ons oefen in 2 sessies (17h00 tot 18h00 en 18h00 tot 20h00) op 3 matte op Maandag tot Donderdag.

We practice from Monday to Thursday in 2 sessions (17h00 to 18h00 and 18h00 to 20h00) on 3 mats.

Address:

Matsport Sentrum/Centre
Cnr Ireland and Edwards Street
Eldoraigne
Centurion

Tel: 072 244 1740

Centurion Stoei Geskiedenis