Die Matsportsentrum in Eldoraigne is die tuiste van die grootste amateur stoeiklub in Suid-Afrika en met meer as 160 stoeiers van 5 tot 55 jaar oud. Centurion Stoei Gimnasium (CSG) is ook die sterkste klub in Suid-Afrika, gemeet aan resultate oor die laaste paar jaar.

 

CSG se hoofafrigter is Neels de Jager en hy word bygestaan deur Statebond Kampioen Martin van Staden en Barend Cilliers. CSG se langtermyn ontwikkelings-program en stoei kurrikulum berei stoeiers voor vir internasionale kompetisie en dit spreek vanself dat hulle na ‘n kort tydjie ook in klub-verband en nasionaal sal begin uitblink. “Jy kry harde werkers wat nie kampioene word nie, maar jy kry nie kampioene wat nie ook harde werkers is nie” is ons leuse.

 

CSG het ook sederd 2010 die A-liga gewen en CSG stoeiers versamel jaarliks meer as 450 medaljes.  Die klub lewer jaarliks verskeie nasionale kampioene in Vrystyl, Grieks-Romeins en Presidente stoei.

 

2011 - 28 Nasionale Kampioene, 6 Protea Kleure, Wen NG A-Liga
2012 - 14 Nasionale Kampioene, 6 Protea Kleure, Geen NG Liga
2013 - 15 Nasionale Kampioene, 6 Protea Kleure, Wen NG A-Liga
2014 - 13 Nasionale Kampioene, 1 Protea Kleure, Wen NG A-Liga
2015 - 13 Nasionale Kampioene, 1 Protea Kleure, Wen NG A-Liga

Die klub is gestig in die ‘80s en onderrig en brei stoeiers van verskeie kleuter-, laer- en hoërskole in Centurion en omliggende gebiede. Hulpbehoewende stoeiers en die uit voorheen benadeelde gemeenskappe word bygestaan deur die klub en Noord-Gauteng provinsie en kan ongehinder tot hulle volle potensiaal ontwikkel.  Oefening vind plaas van Maandag tot Donderdag vanaf 17h00 tot 20h00 in groepe van ewe groottes en vaardighede op 3 matte.

Verskeie van ons stoeiers toer tans opgeneem in Nasionale Spanne wat oorsee aan kompetisies gaan deelneem om meer internasionale ondervinding op te doen.

Onsklub