Brakturion: Brakpan en Centurion Interklub Liga weer op 12 September

Die Brakturion liga tussen Brakpan en Centurion vind weer Vrydag-aand 12 September in Brakpan plaas.

Brakpan Stoeiklub (Oos Gauteng) en Centurion Stoei Gimnasium (Noord Gauteng), twee van die sterkste stoei-klubs in die Gauteng provinsie kompeteer twee keer per jaar vriendskaplik teen mekaar vir die Brakturion Wisseltrofee. Centurion is tans die houer van die trofee wat hulle naelskraap op 25 Mei gewen het.

Die formaat is liga stoei, maar met maksimum 2 stoeiers per gewig per klub om meer stoeiers geleentheid te gee om te stoei. In die verlede het hierdie kompetisie onder luide toejuiging baie aanskoulike stoei opgelewer.