BULLETJIES STOEI

 

TYD

17h45 vir 18h00.  Spanindeling word om 18h00 gedoen.  Toernooi duur normaalweg  twee en half uur.

 DEELNAME

Geen stoeier met provinsiale kleure word toegelaat nie, klubs word hier vertrou. Deelname is in ouderdom.  Deelnemers word in spanne ingedeel met die aanvang van die toernooi.

Klubs en Afrigtersondernemings is aanspreeklik om te verseker dat hulle deelnemers geregistreer is op SAMS ooreenkomstig met die betrokke vereistes wat geld vir Klubs en vir Afrigtersondernemings.

INSKRYWINGSGELDE

Klubs:  R50 per deelnemer, betaalbaar met registrasie by die toernooi.  Klubs kan ‘n reëling tref met Sharon en Fanie vir betaling om op hulle rekeninge te verskyn eerder as kontant.

Afrigtersondernemings:  R50 per deelnemer, betaalbaar met registrasie by die toernooi.  Die aangehegte registrasievorm moet gebruik word om die stoeiers in te skryf.   Laat weet die Donderdag voor elke toernooi van die getalle  ter wille van die kombuis en aantal medaljes.

DRAG

Minimum vereiste:

 • Klere: Normale stoeidrag of met ‘n sportbroek en ‘n styfpassende T-hemp
 • Skoene: Sportskoen sonder staalgespes
 • ‘n Rooi of blou band om die been word gedra vir kleur-identifikasie

STOEI REëLS

 • Volgens die NGS Bulletjie-reëls
 • Spanne word saamgestel tydens die toernooi

BEAMPTES

Een provinsiaal of hoër gekwalifiseerde beampte per klub met 1 ouer-hulp vir elke vyftien deelnemers.  Klubs moet hulp-beamptes (ouers) vooraf touwys maak ten opsigte van die Bulletjie-stoeireëls.

Klubbeamptes vir optrede – een per klub of een vir 30 stoeiers (klubbeamtes word vergoed)

AFRIGTERS & SPANBESTUURDERS

Een geaffilieërde Afrigter / Spanbestuurder per klub met 1 hulp-afrigter (ouer) as hulp vir elke 8 deelnemers.  Die betrokke Afrigters en Spanbestuurders se rol is om inskrywings te hanteer en te bevestig met die toernooibeampte en om die orde van die klub se lede te vasiliteer.

LOTING

Geen loting word gedoen nie.   Deelname  word op die mat gereël om ongeveer 3 wedstryde vir elke deelnemer te verseker.

INWEEG

NVT

INSKRYWING EN REGISTRASIE en ADMINISTRASIE

 • Klubs bevestig deelname aan Fanie Vermaak of Martie Savrda teen Donderdag (voor die toernooi).
 • Naamlyste op die voorgeskrewe formaat en met die korrekte inskrywingsgelde word voor 18h00 ingehandig.
 • Toernooi registrasies sal na afloop van die toernooi ooreenkomstig met die inskrywingslyste op SAMS gelaai word. Sertifikate sal beskikbaar gemaak word ooreenkomstig met die SAMS rekords.
 • Klubs en Ondernemings se samewerking word versoek om die sukses van die toernooireëlings te verseker.  Die volgende moet spesifiek op gelet word.

 

 • Dat ‘n Spanbestuurder, Afrigter en Beamptes teenwoordig is. (Gebruik hierdie geleentheid tot voordeel van u klub om ouers te betrek vir Leerlingbeamptes en ander funksies).
 • Dat ouerhulp vir afrigters en beamptes vooraf aangewys word en opleiding ontvang tov die Bulletjiereëls. 

BULLETJIE-STOEI

SAMEVATING VAN DIE REëLS

 

FILOSOFIE:

Die aanbieding van Bulletjie-Stoei is daarop gerig om massadeelname, sonder enige vorm van prestasie-erkenning, te verseker.  Reels vir beampte-optrede moedig  toetrede van nuwe beamptes aan.

 

REëLS

Die volgende reëls is van toepassing:

Stoei vind plaas binne ‘n sirkel van 4 meter tot 7 meter.

 

In staan-stoei sal stoei onderbreek word wanneer enige stoeier aan die buitesirkel raak en weer hervat word in die middel van die mat in die staan-stoei posisie.

 

In mat-stoei, sal stoei onderbreek word wanneer die verdedigende stoeier se kop en skouers buite die sirkel is.  Stoei sal weer hervat word in die middel van die mat in die staan-stoei posisie.

‘n Wedstryd word beheer deur een skeidsregter.  Die skeidsregter dra ‘n rooi bandjie om die linker pols en ‘n blou bandjie om die regter pols om die punte mee aan te wys.  ‘n Telbordbeampte teken die punte aan.  Sy funksie is slegs om telling te hou.

 

Beamptes se kleredrag is volgens die bepalings van die Provinsie.  Beampte- kwalifikasie is soos bepaal volgens die Provinsiale reels.

Die puntetoekenning is soos volg:

  1. Die 2-punt – As die aanvallende stoeier agter sy opponent in beweeg, wanneer die opponent met vier kontakpunte aan die mat raak (hande en knieë.
  2. Die 3-punt – Wanneer die aanvallende stoeier sy opponent se rug of skouers na die mat draai met ‘n hoek wat kleiner is as 90º.  Dit kan geskied vanuit mat-stoei of direk vanaf staan-stoei.
  3. Die 4-punt – Wanneer ‘n val toegeken word.  ‘n Val word toegeken wanneer die aanvallende stoeier sy opponent se skouers (beide skouers) vir een telling of langer op die mat hou.  Na die toekenning van die val, word stoei voortgesit in die middel van die mat in die staan-stoei posisie.

Indien  daar vir 5 tellings geen aktiewe stoei plaasvind in mat-stoei nie, sal die skeidsregter stoei onderbreek en weer voortsit in die middel van die mat in die staan-stoei posisie.

Die skeidsregter moet toesien dat geen wurgaksies, hoë gooigrepe of enige ander grepe toegepas word wat moontlik beserings kan veroorsaak nie.  Indien wel,  sal hy stoei onmiddellik onderbreek en die oortreder aanspreek en verduidelik. Stoei sal weer voortgesit word in die middel van die mat in die staan-stoei posisie.

 

‘n Wedstryd word gestoei in een twee-minute rondtes, indien meer as een wedstryd gelyktydig plaasvind word die tyd van rondtes gesamentlik geneem.  Die begin en einde van rondtes word dmv ‘n klok of sirene beheer.  ‘n Tydperk van 30 sekondes word toegelaat tussen rondtes om geleentheid te gee om deelnemers te ruil.

Twee of drie spanne ding mee in ‘n wedstryd.

Die Telbordbeampte sal die punte vir die totale wedstryd op die telbord aandui.  Punte per rondte word dus nie afsonderlik getoon nie.

Indien een span minder as 8 deelnemers het, mag die Afrigter van sy stoeiers twee keer laat deelneem om agt rondtes te verseker.

Stoeiers neem deel in gewigs / lengte plasing per ouderdom soos wat geld vir die bepaalde tornooi.  Die Skeidsregter is verantwoordelik om toe te sien dat ooglopende gewigsverskille tussen deelnemers nie toegelaat word nie.

Die volgende beginsels sal altyd geld:

  1. Massa-deelname in spanverband
  2. Genot
  3. Wen of verloor in nie van belang nie

Stoeidrag bestaan uit ‘n T-hemp, sport broekie en kaalvoet.  ‘n Rooi en blou band soos van toepassing sal aan die linker enkel van die deelnemers gebind word.

Wedstryd bepalings / Loting,  sal geskied volgens  die reëls van die bepaalde toernooi.

Stoeiers met provinsiale kleure sal nie toegelaat word om op hierdie vlak deel te neem nie.