CSG Algemene Jaarvergadering

Plek : CSG Saal

Datum / Tyd : 16 Oktober 2014 (17:30)

Nominasies om in 2015 op die bestuur te dien moet asseblief voor 29 September 2014 ontvang word. Verdere navrae kan gerig word aan Caren Bode by bodes@telkomsa.net of  072 244 1740

Die CSG Bestuur