CSG Maand-fooie

Ons wil graag ons ouers mooi vra om stoeiers se maand-fooie voor die 7nde van elke maand te betaal. Onthou asb. dat dit maandeliks vooruit is.