GSG se SPUR-aande

Die Spur restaurant in Rooihuiskraal weg lewer ‘n diens aan die gemeenskap deur ‘n gedeelte van die opbrengs van ‘n Dinsdag aand aan ‘n organisasie te skenk.  CSG se aande is 17 Junie, 19 Augustus en 4 November. Ondersteun asb. ons Spur op die dae.