Kostes/Costs

  1. Klubfooie en Registrasie / Club Fees and Registration

Daar word vereis dat alle stoeiers wat by CSG oefen, via die Noord-Gauteng Vereniging by die SA Stoeifederasie geregistreer word.  Registrasie is verpligtend.

Slegs nuwe stoeiers moet ook ‘n SASF Vrywaringsvorm en FILA “Anti-doping” vorm voltooi. Dit word by Noord-Gauteng op lêer gehou vir die stoeiers se hele stoei loopbaan en word eers vernietig 5 jaar na die stoeier ophou stoei het.

Alle nuwe stoeiers moet ook ‘n afskrif van hul geboortesertifikaat inhandig.

Alle vorms kan by die sekretaris verkry word wat aangestuur sal word per epos om te voltooi.

STOEIFOOIE
Fooie is in 2018 eenmalig of oor 11 maande betaalbaar:
Eerste stoei-maand
(Vooruit betaalbaar)
Opeenvolgende 10 maande
vanaf registrasie
Totaal per jaar
Noord-Gauteng Registrasie (Verpligtend) Skole Stoeier

(Beginner) – R90

Eenmalig
O/8 en jonger

(Toernooie)- R270

O/9 en ouer

(Toernooie) – R450

CSG Maandfooi R420.00* R420.00* per maand R4,620

*  Meisies/Dames, nie-skoolgaande Senior stoeiers en 3e of meer stoeiers uit ‘n gesin, is nie verplig om CSG maandfooie te betaal nie. Alle registrasie-fooie is egter wel betaalbaar.

*  Behoeftige gesinne moet asseblief CSG se tesourier, sekretaris of voorsitter kontak vir verminderde maandfooie, registrasie en toernooi inskrywings-gelde. 

*   Indien ‘n ouer weens een of ander rede nie in staat is om verdere klub-fooie te betaal nie, word hulle vriendelik uitgenooi om die saak met die tesourier, sekretaris of voorsitter te bespreek. CSG wil nie graag ‘n stoeier weens finansiële redes verloor nie!

Geliewe alle betalings sover moontlik elektronies te betaal om hantering van kontant te vermy.

Maandfooie is vooruit betaalbaar!  Indien fooie nie teen die 7e van elke maand ontvang is nie, kan ‘n stoeier deelname aan oefeninge en kompetisies geweier word.

Bankbesonderhede

                                  Standardbank Centurion
Rekening: Centurion Stoei Gimnasium
Takkode: 012645
Rekeningnommer: 012273414
Verwysing: Stoeier se naam en van