Nasionale Oefening

Die Nasionale Oefening vir Gauteng vind weekliks op Woensdag-aande plaas, of in NG Saal of in Primrose klub en bestaan hoofsaaklik uit stoeiers wat reeds deel was, of hoop om deel te word van ‘n SA span wat ons land verteenwoordig; lokaal of op ‘n oorsee toer.

Enige stoeier, 15 jaar en ouer (Kadet tot Seniors) mag die Nasionale Oefening gratis bywoon. Stoeiers wat nie die minimum teenwoordigheid op die  Nasionale Oefening behaal nie, mag nie aan die proewe deelneem nie en word dus nie oorweeg vir die span nie.

Sommige klubs in Noord-Gauteng het ‘n probleem met Nasionale Oefening in Primrose. Dit was ‘n reëling wat NG en Oos-Rand gemaak het om meer beter stoeiers in ‘n groep saam te laat oefen. 

Klubs in NG moet nou besluit of ons gaan ophou om saam met OG in Primrose te oefen en net in NG ons oefening doen. Insette t.o.v die saak moet deur klubs aan die Afrigtersraad gegee word.