Nasionale Oefenkamp : 23 – 24 Januarie 2015

Laai die volle dokument hier af : SASAR – OMSENDSKRYWE NR. 03 VAN 2015 (NASIONALE OEFENKAMP)

Aan: Sekretaris/Voorsitter – Stoeiverenigings  SASF Uitvoerende Bestuurslede

Van: SASAR  18 Januarie 2015 SASAR SKRYWE 03/2015

Graag wil ons die volgende inligting deurgee m.b.t. die komende naweek se Nasionale oefenkamp. Die oefenkamp sal in die onderskeie streke plaasvind in ver afgeleë provinsies. Die tye vir die oefening sal deur die onderskeie afrigters in die streke aan die stoeiers deurgegee word. Die naby geleë provinsies sal by PWV Gebied inskakel. Die oefenkamp maak deel uit van die 60% bywoning syfer wat stoeiers moet handhaaf om in aanmerking te kom vir Nasionale spanne.

Datum:  23 – 24 Januarie 2015

Registrasie:  Vanaf 18:00 – 18:30 – Vrydag 23 Januarie 2015

Plek:   Primrose Stoeiklub, Primrose (H/V Oak en Quince strate)

Kamp eindig:  16:30 Saterdag 24 Januarie 2015

Provinsies moet asseblief moet asseblief teen Donderdag 22 Januarie 2015 om 10:00 skriftelik by Esta van Zyl – evanzyl@phumelela.com bevestig watter van hulle stoeiers die kamp gaan bywoon. Stoeiers moet dus hulle onderskeie Provinsies in kennis stel dat hulle die oefenkamp gaan bywoon. LW: Geen name van stoeiers sal aanvaar word indien dit nie deur hulle Vereniging deurgestuur word nie.  Die koste vir die oefenkamp beloop R180-00 per stoeier. Ons ontvang glad nie meer kontant by die oefenkamp nie, die betrokke stoeiers sal deur die onderskeie Verenigings aangeslaan word vir die koste. Ons versoek dat stoeiers slaap uitrusting asook hardloop skoene sal saam bring.

U vriendelike samewerking word hoog op prys gestel.

Groete
Voorsitter SASAR Nico Coetzee