die geskiedenis van centurion stoei gimnasium

Die klub word gestig aan die die huis van CH Meyer in 1983. Die persone teenwoordig was CH Meyer, IH Meyer, AC Ellis, M Olivier, J van den Berg en D Muller.

Met Conna Meyer as hoofafrigter, begin ons stoei met sewe stoeiers onder die naam van Arie Dekker Stoeiklub in die Hervormde Kerksaal in Wierdapark met 'n geleende stoeimat!

Die klub groei teen so 'n tempo, dat ons verplig word om te skuif na Laerskool Bakenkop en nog later na Hoërskool Eldoraigne se sportsaal. Binne die eerste jaar lewer on reeds ons eerste N-TVL stoeier, naamlik Andre de Jager.

Ons besluit om aansoek te doen by N-Tvl om af te stig van Arie Dekker en ons eie klub met ons eie naam te begin. 

Geskiedenis1

Geskiedenis2

Op daardie stadium het die klub reeds twee stoelmatte aangekoop en was die ledetal ongeveer sestig stoeiers. Tydens 'n vergadering met N-Tvl bestuur oor die afstigting, word daar opgemerk dat die klub nooit kan voortbestaan nie, en word ons vergelyk met "'n doodgebore kalfie".

Na baie mooipraat word die stigting van Verwoerdburg Amateurstoeiklub goedgekeur en word die klub op 11 April 1984 amptelik deur die Noord Transvaalse Stoeifederasie aanvaar en sodanig ingelyf. Slegs 17 dae na die amptelike stigting van die klub, het die stoeiers aan die N-Tvl skoleproewe deelgeneem en 'n eerste, tweede en derde plek behaal.

Gedurende September 1984 is die N-Tvl kampioenskappe  gehou en laat die klub hom weereens geld deur 3 eerste plekke, 2 tweede plekke en 3 derde plekke te verower.

Twee stoeiers is ook daardie jaar gekies om aan die SA Kampioenskappe deel te neem en verower 'n derde en vierde plek. En..... die kalfie groei steeds! - die "stal" raak nou bietjie klein en ons wil graag ons eie saal hê.

Met die regte kontakte op die regte plekke, het die bestuur en al die ouers alles in die stryd gewerp en met die wonderlike insig en hul van die Stadraad van Verwoerdburg goedkeuring gekry vir die bou van ons eie saal.

Die klub het ook 'n bruidskat van die Raad ontvang wat ons 'n stewige hupstootjie gegee het. Vyf van die bestuurslede op daardie stadium het hulle eiendom "afgeteken" as sekuriteit by die bank vir 'n lening (ek dink vir heelwat van ons was dit nogal skrikwekkend!).

Die begin van groot dinge...

Ons grond oorkant Verwoerdburg Biblioteek.

Geskiedenis3

Geskiedenis4

Help die twee stoeiers...

...of doen hulle kwaad.

Die manne werk hard aan die kombuis

...en toe word hulle dors met Gert Aucamp, Pieter de Jager en Jurgens Bekker.

Geskiedenis5

Geskiedenis6

Die amptelike opening van ons saal

Die Burgermeester van Verwoerdburg en sy gade arriveer by die amptelike opening van die saal en word verwelkom deur Piet de Jager (ons voorsitter).

Geskiedenis7

Geskiedenis8

Uiteindelik breek die groot dag aan! 27 Julie 1985 en die saal word amptelik deur die Burgermeester van Verwoerdburg ge-open. Ere-gaste sluit verskeie lede van die stadsraad, die eertydse Minister van Polisie, Adriaan Vlok, alsook lede van die dagbestuur van die SA en N-Tvl stoeifederasie in.

Tydens die N-Tvl kampioenskappe in Julie 1985 vewerf 11 stoeiers van Verwoerdburg medaljes.

Geskiedenis9

In Julie 1986 tydens die N-Tvl amateurstoei proewe vir O/8 en juniors, ter voorbereiding van die Suid-Afrikaanse kampioenskappe, het 10 uit die 17 inskrywings van Verwoerdburg plek gekry. Vier van die O/8 stoeiers is gekies om aan die SA kampioenskappe deel te neem en 1 is gekies om in die junior afdeling deel te neem.

Tydens die SA kampioenskappe in Augustus 1986, verower Verwoerdburg dan ook sy eerste goue medalje, naamlik Vincent Visagie in die O/8 afdeling. Ons kry ook 'n derde plek in die Junior afdeling  2 derde plekke en 1 vyfde plek in die O/8 afdeling.

Geskiedenis10

Geskiedenis11

Geskiedenis12

Die saal word ten volle benut, aangesien ander sportsoorte soos tuimelgimnastiek, karate, asook aerobiese oefeninge gebruik maak van die saal. Ander klubs gebruik ook ons saal vir toernooie en bied ook afrigters- en beambte kursusse aan.

Maar soos dit gaan, word die lang verwagte saal ook te klein. Nou moet ons weer groter gaan. Die ledental en sukses van die klub word groter, dus moet die fasiliteite ook uitbrei.

Begin maar weer van vooraf, en so word 'n tweede, groter saal gebou.

Vandag is dit 'n riem onder die hart om te sien dat alby sale aangewend word vir ander sportsoorte en aktiwiteite, wat tot voordeel van die hele gemeenskap is...