Die besondere waarde van stoei vir seuns

Jannie Putter is gebore op Potchefstroom en studeer op die Potchefstroomse Universiteit vir 9 jaar. Hy verwerf vier grade waaronder 'n honneursgraad in Sielkunde, 'n honneursgraad in Sportwetenskap asook sy Meestersgraad in Sportwetenskap gefokus op Sportsielkunde.

Hy is 'n voormalige provinsiale rugbyspeler - speel vir die voormalige Wes-Transvaal in 76  wedstryde. Hy speel ook vir die SA Barbarians, SA magte, SA universiteite en ook ander nasionale spanne waarvan hy ook kaptein was van verskeie van hierdie spanne.

Hy werk sedert 1994 as motiveringspreker en praktiseer as Sportsielkundige / mental coach. Hy werk met verskeie nasionale en internasionale atlete.

jannie_putter

Jannie Putter skryf die volgende artikel:

 Stoei - die besondere waarde van hierdie sport vir jong seuns..

'n Paar fundementele funksies van stoei:

 • Dit ontwikkel natuurlike liggaams-krag,
 • Dit het ‘n fenomenale effek op liggamsbeheer
 • ‘n Kind se balans ontwikkel uitstekend deur hierdie sport
 • Dit ontwikkel ‘n positiewe selfvertroue en selfversekerdheid.
 • Dit veroorsaak dat kinders ‘n sterk emosionele self-beheer ontwikkel.
 • Dit bevorder persoonlike dissipline en self-dissipline. 
 • Dit bou interpersoonlike- en self-respek 
 • Dit is ‘n uitstekende sport om die “core-strength” van die liggaam te ontwikkel sonder die risiko van beserings. 
 • Dit ontwikkel wildskrag, uithouvermoë en waagmoed. 

 Fisieke sowel as sielkundige voordele van stoei: 

 • Baie lae risko van beserings!! – veral gesien in die lig van die fisieke ontwikkelings-fases waardeur ‘n jong kind gaan (in teenstelling met meeste van anders sportsoorte waar kinders vroeg begin spesialiseer) 
 • Dissipline is essensieël, maar ook selfbeheer (om te kan voel wanneer jy jou grens bereik) en dan te stop om soedoende beserings te voorkom 
 • ‘n Kind se liggaam ontwikkel gebalanseerd (veral op vroeë ouderdom) 
 • In stoei kompeteer jy nie teen iemand van jou chronologiese ouderdom nie, maar wel teen iemand wat min of meer dieselfde grootte (biologiese ouderdom) is as jy. Op ‘n vroeë ouderdom is dit uiters noodsaaklik omdat kinders dramaties verskil in fisieke ontwikkeling op hierdie stadium. Kinders van dieselfde chronologiese ouderdom kan tot 5 jaar van mekaar verskil in biologiese ouderdom. Dit beteken – ‘n seun van 7 jaar oud kan fisies so groot wees soos ‘n 5-jarige terwyl ‘n ander seun van 7 jaar oud fisies so groot kan wees soos ‘n 9-jarige. Jy kan dink wat gaan gebeur wanneer jy die twee seuns teen mekaar laat meeding. Dis eintlik belaglik! 

 • Algemene liggaamsbeheer asook emosionele beheer is ‘n uitstaande kenmerk van stoeiers op ‘n vroeë ouderom. 
 • In stoei word grepe aangeleer deurdat dit gedemonstreer word waarna stoeiers twee-twee teen mekaar gaan en die grepe oefen. Die een stoeier “submit” tot die toepassing van die greep. Hy ervaar nie die “verloor” / pen as ‘n persoonlike vernedering nie, maar verstaan dit is bloot ‘n oefening. Die ander stoeier pas die greep toe, maar besef dat sy maat “submit” sodat beide kan voel hoe die greep werk. Respek en agting ontwikkel baie vinnig deur hierdie metode van leer. 
 • Emosionele beheer is ook inherent deel van stoei – veral met die aanleer van vaardighede (nie soseer met kompetisies nie). 
 • In stoei is jy binne die persoonlike ruimte van iemand vir ‘n redelike lang tydperk wat vir baie mense ‘n ongemaklikheid is. Hierdie aspek bring “vrede” met jou eie liggaam na vore, want iemand anders is ook binne jou persoonlike ruimte! 
 • Ruimtelike vermoë (om te weet waar jou kop en jou voete is wanneer jy omgekeer word) word uitstekend ontwikkel deur stoei en dit is van onskatbare waarde in talle ander sportsoorte (veral in rugby). 
 • Deursettingsvermoë is een van die uitstaande kenmerke van stoei omdat dit ‘n hoë intensiteit aktiwiteit is waar opgee nie die eerste opsie is nie, maar aanhou! 

Daar is nog talle ander voordele verbonde aan die beoefening van stoei, maar dis nou eers genoeg. Wanneer die klem val op die aanleer van die vaardighede en nie soseer die kompetisie-aspek op ‘n vroeë ouderdom beskou ek hierdie as ‘n “basis-sport” (elke jong seun moet hieraan blootgestel word) om uiteindelik in anders sportsoorte te floreer. 

Ek praktiseer nou al vir 18 jaar as Sportsielkundige. Van al die sportlui waarmee ek werk (veral kinders) is daar ‘n merkwaardige “uitstaan” van stoeiertjies in terme van emosionele volwassenheid sowel as fisieke ontwikkeling 

 

Jannie Putter 

Mental Coach